Rekvalifikační kurzy

zde se nacházíte:
Úvod > Osvědčení > Rekvalifikační kurzy

Osvědčení o rekvalifikaci získáte úspěšným absolvováním těchto kurzů: 

 • Instruktor fitness
 • Instruktor Bodystilingu

 

Podmínky pro získání rekvalifikace: dosažení věku 18 let v den konání zkoušky

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • absolvování kurzu v plném rozsahu
 • prokázání odborných teoretických znalostí a praktických dovedností
 • úspěšné složení závěrečných zkoušek

 

Úspěšní absolventi rekvalifikačního kurzu získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Kurzy jsou akreditované MŠMT. 

 

AKREDITACE 

Euforie je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pověřena k vydávání dokladů o odborné způsobilosti (s celostátní platností) podle paragrafu 22 odst. 1. písm e) a paragrafu 24 zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) vzhledem k tomu, že výše uvedené vzdělávací zařízení splnilo příslušné podmínky pro následující kvalifikaci:

 • Instruktor fitness (akreditace č.: 037/2014-50)
 • Instruktor Bodystylingu (akreditace č.: 066/2014-50)

 

Novela živnostenského zákona platná od 1.2.2001 určuje pro činnost poskytování tělovýchovných služeb odpovídající vzdělání:

 • ukončení vysokoškolského tělovýchovného vzdělání
 • ukončení středoškolského vzdělání v oboru
 • absolvování školení v akreditovaném zařízení MŠMT ČR s předepsaným počtem hodin

 

Vzhledem k tomu, že získání osvědčení akreditovaného zařízení je předpokladem pro vydání živnostenského listu, nabízí naše vzdělávací zařízení tuto rekvalifikaci: Instruktor fitness, Instruktor Bodystilingu

Získané znalosti a zkušenosti mohou být uplatněny v profesionální práci instruktora ve fitcentrech, hotelových zařízeních pro sport, ve zdravotní a rekondiční oblasti, v neziskových organizacích, ve školství (základní a střední školy, školská zájmová zařízení - např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu). Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora je vždy na základě jednání se zaměstnavatelem. 

Vaši rekvalifikaci Vám může po vzájemné dohodě plně uhradit příslušný místní úřad práce, k tomu potřebujete:

 • potvrzení od Vašeho budoucího zaměstnavatele, že Vás po získání rekvalifikace ve svém fitcentru zaměstná
 • předat úřadu práce informaci o možnosti rekvalifikovat se v našem akreditovaném zařízení MŠMT ČR na výše uvedenou činnost

 

Na základě této Vaší informace a po předběžném souhlasu nás bude úřad práce kontaktovat a v součinnosti s námi činit další potřebné kroky. V případě, že Vám úřad práce výslovně schválil úhradu Vaší rekvalifikace v našem vzdělávacím zařízení, zašlete nám vyplněnou přihlášku s poznámkou, že Vaši rekvalifikaci hradí Váš úřad práce včetně tel. kontaktu a jména pracovníka, se kterým jste celou záležitost projednali a osoby, která je řešením Vašeho případu nadále pověřena. Poté vyčkejte na pokyn k nástupu na školení.

Proč absolvovat kurz v Euforii

Sledujeme nejnovější trendy týkající se cvičebních pomůcek, nářadí i tréninkových metod a seznamujeme s nimi i naše studenty.

Kurzy probíhají v příjemném prostředí na našich fitness pobočkách na Praze 5, 8 a 3. 

Kurzy vedou mezinárodně vzdělaní, zkušení a úspěšní trenéři, kteří se s Vámi rádi podělí o své vědomosti.

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám brzy ozveme.

Při zpracování Vašeho požadavku se řídíme nařízením o Ochraně osobních údajů.